Regulamin toplisty "II WOJNA ŚWIATOWA PRACE MAGISTERSKIE"  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Nie wolno zamieszczać odnośników stron nawołujących do nienawiści pod wszelką postacią, a także do stron o charakterze politycznym.
  8. Zaznacza się, że strony dodane do toplisty muszą być związane z tytułem toplisty "II Wojna Światowa".


Strona główna toplisty